AUTOMATICKÉ PROTIPOŽÁRNÍ ZAŘÍZENÍ ENFIREEX

PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY A SUV

Naším cílem je poskytnout zákazníkům profesionální hasicí zařízení třetího tisíciletí s parametry pro industrii, automotiv a minimálním dopadem na životní prostředí. Před uvedením na trh jsme provedli množství zátěžových testů a vše nechali ověřit u státního zkušebního ústavu. Nabízíme nejen efektivní hasicí zařízení, ale i odpovědný přístup s příslibem nepřetržitého vývoje.

AUTOMATICKÉ PROTIPOŽÁRNÍ ZAŘÍZENÍ – ENFIREEX

Je patentovaná technologie hasicího zařízení zaplavovacího typu pro potlačení počátečních požárů s použitím ekologicky čistého hasiva.

Kvalitou a zpracováním je určeno zejména pro industriální oblast a automotiv, kdy svou koncepcí může nahradit složité hasicí systémy.

Ukázka hašení automobilu

VÝHODY:

  • Automatické hašení
  • Bezúdržbové
  • Bez nutnosti revizí
  • Nepoškozuje technologie a zdraví
  • Ekologicky čisté hasivo FK-5-1-12

PRINCIP HAŠENÍ

Při působení vyšší teploty nebo při kontaktu s plamenem se v nejvíce namáhaném místě naruší celistvost profilu zařízení a dojde k rázovitému uvolnění hasiva s vypočítanou koncentrací pro daný uzavřený prostor. Zařízení lze také vybavit retardérem pro možnost postupného uvolňování hasiva a tím prodloužit zaplavování postiženého prostoru hasivem.

EKOLOGICKÉ HASIVO

Velmi účinný hasicí prostředek umožňující úplné zaplavení prostoru při aplikaci. Principem hašení je odstranění tepelné energie a přerušení spalovacího procesu.

  • Hasivo nepoškozuje zařízení, majetek, zdraví lidí a zvířat.
  • Použité ekologické hasivo nepoškozuje ozonovou vrstvu a v atmosféře se rozloží do pěti dnů.
  • Pro srovnání, konkurenční hasivo FM-200 se rozkládá v atmosféře po dobu přibližně 34 let.
Close Menu